Oudercommissie

Klachtenvrij-pin-2019.png

Bij kinderopvang Keiki Holo Holo zijn wij trots op onze actieve en betrokken oudercommissie. Ouders kunnen hierin meedenken en meebeslissen over wat er gebeurt met bijvoorbeeld de openingstijden, het pedagogisch beleidsplan, tarieven, uitstapjes en meer van dat soort zaken. Ook adviseert de oudercommissie het kinderdagverblijf over algemene vraagstukken namens alle ouders. Ouderparticipatie is voor ons een zeer belangrijk punt daarom wordt er eens in de zoveel tijd een oudercommissie ouderavond georganiseerd waarin de oudercommissie diverse vraagstukken ter discussie legt bij “alle“ ouders. Zo kunnen zij goed pijlen wat de gemiddelde wensen zijn van onze klanten. Ouders zijn altijd vrij om contact op te nemen met een van de leden van de oudercommissie. 

Heb je interesse om aan te sluiten bij de oudercommissie?
Neem dan contact met de voorzitter voor de mogelijkheden.

Contact: oudercommissiekeikiholoholo@gmail.com

Leden van de huidige oudercommissie Keiki Holo Holo.

 

Voorzitter:            Anouk Iuzzolini

Secretaris:           Wouter Roemer

Algemene leden:  Inge Jansen op de Haar

                          Vikash Nathé

konijnrozeruit-kleinrechts_edited.png
vlinderrozeruitklein.png
vlinderrozeruitklein.png
vlinderrozeruitklein.png
vlinderrozeruitklein.png
vlinderrozeruitklein.png
vlinderrozeruitklein.png
GGD en veiligheid

GGD Haaglanden is onze begeleidende organisatie wat betreft hygiëne, veiligheid en beleid. Zij voeren regelmatig aangekondigde en onaangekondigde controles uit. Klik op onderstaande link om het inspectierapport in te zien.

Hieronder vindt u ook ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.